JE TAB PRO VÁS VHODNÝ?

Připojte Se K TAB

Přínosy členství v TAB

 

“Setkávání a diskuze nad různorodými tématy se členy skupiny TAB Boardu obohatila můj pohled na široké aspekty podnikání. Velmi přínosná byla samotná témata jednotlivých členů, která mě nutila k zamyšlení se nad problémy v  jiném oboru, než je předmětem mé vlastní činnosti. Vše za nenásilného, nicméně velmi důležitého, dohledu a moderování diskuzí ze strany paní Petry Jankové. Myšlenky a náměty z těchto diskusí mě inspirovaly k přehodnocení řady přístupů k vlastnímu podnikání. Otevřely mi oči v pohledech, které provozní rutina a zvyklosti časem zacloní”

David Kania, KANIA a.s.

Členství v TAB Board mi dává možnost konzultovat firemní záležitosti s někým nezaujatým a nezávislým, kdo mi  pomáhá vidět dění ve firmě z jiného úhlu pohledu.

Michaela Lyčková, Time Off Cafe s.r.o.

TAB Board mi umožňuje konzultovat různá témata týkající se problematiky podnikání s majiteli a manažery firem z různých oblastí. Díky těmto diskusím, které jsou velmi zajímavé, věcné a konkrétní, mám možnost provádět určité změny i ve vlastním  podnikání. Již jednou jsem ukončil spolupráci s TAB BOARD, ale po půlroce jsem se vrátil, protože se domnívám, že diskuse a jiné úhly pohledu na procesy v podnikání jsou inspirativní.

Petr Koláček, K.B.K.fire s.r.o.

„Jde o dobrý nápad na propojení různých podnikatelských oblastí. Tím, že TAB sdružuje zástupce nekonkurenčních firem je diskuse velmi otevřená a vede až k překvapivě obohacující výměně názorů a zkušeností s platností přesahující úzké profesní zaměření. Diskuse probíhá profesionálně moderovanou formou, zpracování výstupů podporuje možnost uplatnění probíraného do života“.

Jan Svatoš, Aspect Works, Praha

Členství v TAB Board mi umožňuje podívat se na mé podnikání z jiného úhlu pohledu, neřešit jen věci operativní, ale i strategické a zároveň slyšet názory jiných, kteří se ve svých firmách potýkají s obdobnými problémy. Umožňuje mi zároveň probrat firemní i nefiremní záležitosti s lidmi nezávislými a nestrannými, kteří jsou navíc také vlastníci nebo manažeři podobných firem.

Adam Milata, Trymat, Ostrava

Členství v TAB Board mi pomohlo rozvinout a realizovat strategické cíle firmy, velmi oceňuji schopnost zúčastněných pojmenovat problémy a navrhovat řešení . Spolu s mediátorem a zúčastněnými se nám daří řešit i provozní záležitosti chodu společnosti a je velmi zajímavé , že většina podnikatelů se potýká s podobnými problémy a pak je užitečné čerpat ze zkušeností druhých.

Vlastimil Fišer, Resorbent, Ostrava

Členství v TAB Boardu mi přináší nezávislý pohled na mé nápady a záměry, rady založené na praktických zkušenostech a především mě motivuje zlepšit procesy v naší firmě.

Martin Lachman, Jungle Interiors, Praha

Sezení TAB Boardu nám pomáhá vypořádat se s našimi problémy přes nezávislé rady dalších ředitelů, které mají obdobné problémy, větší zkušenosti, anebo již problémy vyřešeny a jsou schopni nám nabídnout jejich řešení, které si vyladíme dle našich potřeb. Doporučuji TAB Board pro všechny firmy, protože i nás posouvá členství kupředu.

Vojtěch Buchta, Ekostyren s.r.o.

TAB Board je unikátním prostorem, v němž získávám nejen čas k zásadním úvahám o vlastním podnikání, ale také bohatý zdroj zkušeností a nápadů ostatních členů. Tato vyvážená forma sdílených zkušeností a osobního koučování mne nekompromisně nutí přemýšlet o sobě a svém podnikání.

Robert Sítko, PBT works s.r.o.

Členství v TAB Boardu je pro mě hodně inspirující. Dostávám zde řadu konkrétních rad a podnětů, jak se posunout dál a tím si „dobíjím své baterky“. Na diskuzích v TAB Boardu oceňuji pohled “zvenčí”, čímž rovnou získávám odpověď na otázky, které mě do té doby vůbec ani nenapadly. To mi pak dodá chuť se znovu do svých problémů opřít a věci pozitivně vyřešit.

Marek Hanzl, AGILO.CZ, Kladno

Na zasedáních TAB Boardu je zajímavé, že řada z nás, podnikatelů, skutečně řeší podobná témata a že naše problémy „nejsou unikátní“, ale jsou velmi podobné. Člověk se ujistí, že na to nemusí být sám, a že od ostatních účastníků zasedání může získat praktické rady, jak věc zvládnout.

Oldřich Urban, Kontour, Praha

Na zasedáních TAB Boardu panuje velmi vstřícná atmosféra, která mi umožňuje otevřeně mluvit o všech tématech, která se týkají mojí firmy. Od zkušených kolegů získávám praktické rady, díky kterým pak můžu firmu lépe a aktivněji řídit, což mi přináší reálné výsledky do mého businessu.

Michal Horák, Hokoss, Praha

Členství v TAB Boardu mi přináší reálný pohled na skutečný stav mojí firmy, a to nejen díky nástrojům jako je třeba TAB Business Vantage, ale i širokým spektrem názorů lidí, kteří nejsou svázáni s mojí problematikou. Vážím si odlišných a různorodých názorů kolegů v TABu, kteří netrpí provozní slepotou v mém oboru. Dokáží mi otevřít oči, abych viděl věci jiným způsobem nebo se je snažil řešit jinak, než jsem dělal doposud. To mi dává příležitost zaměřit se opravdu na podstatné věci, načerpat nové zkušenosti a tím posunout mé podnikání na vyšší a efektivnější úroveň.

Petr Mudra, Volter, Praha

Názory a diskuze ve skupině nezávislých manažerů mi umožňují dívat se na vlastní firmu z nadhledu. Mohu porovnat vlastní řešení se zkušenostmi jiných a to beze ztrát zvážit a vyhodnotit. Setkání mi dávají energii splnit konkrétní cíle a být nejlepší.

Otakar Fruhbauer, Seteva, Praha

Členstvím v TAB Boardu jsem ušetřil významné finanční prostředky, které bych musel zaplatit různým poradcům, konzultantům, školitelům, atd.. Kolegové v Boardu mi poskytují tuto hodnotu pravidleně a s důrazem na praktickou zkušenost z jejich podnikání a využitelnost pro můj vlastní business.

Michal Mareš, Dakuz, Praha

Pravidelná zasedání TAB Boardu se pro mne stala nedílnou součástí aktivního řízení firmy. Velmi mi pomáhá, že se můžu každý měsíc opřít o zkušenosti kolegů i svého business kouče. Tři hodiny na zasedání TAB Boardu jsou pro mě inspirací na celý zbytek měsíce ve firmě.

Miroslav Fribert, Myr Communication, Praha

Díky členství v TAB Boardu již nejsem na podnikání sama. Mám k dispozici široký tým zkušených podnikatelů, se kterými se mohu poradit při řízení firmy. Cítím podporu kolegů v Boardu, což mi dodává energii do další práce.

Alexandra Nedvědová, EXTEL CZ, Praha

Vzorové zasedání TAB Boardu mně přineslo takové to „mentální“ nastartování mechanismu vidět věci a jejich řešení z různých pohledů. Že věci řešit jdou, že mnohdy je jen potřeba se povznést „nad les“ a vidět věci z jiné perspektivy.

František Vlčík, InterSkill, Praha